Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se dělí na fyzickou geografiisociální geografiiregionální geografii a kartografii.


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Novinky

Pozvánka

31.08.2017 00:00
České korunovační klenoty - výstava - Zámek Hrubá...

—————

Aktuality

31.08.2017 00:00
  Putování za renesancí - Zámek Hrubý Rohozec a jiné akce v okolí...

—————