Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se dělí na fyzickou geografiisociální geografiiregionální geografii a kartografii.


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Novinky

Pozvánka

29.09.2016 19:00
Turistický pochod maturantů Zveme Vás v sobotu 1. října 2016 na tradiční Pochod...

—————

Aktuality

25.09.2016 00:00
  Everest - nový film, který doporučuji ke...

—————